BaseballInjury
0
Fredrik Andersson 22 december 2013 21:48

Träning och smärta – Del 1

Även om träning i sig är ett effektivt sätt att förhindra värk från leder och muskler, och det skall poängteras att det verkligen är så, får även personer som tränar regelbundet problem på olika sätt. Problemen varierar beroende på vad och hur mycket man tränar, samt många kroppsliga och yttre faktorer, vissa påverkbara och andra inte.

Värk och smärta är det som oftast gör oss medvetna om att någonting inte står helt rätt till, om man inte har ont kan man träna på som vanligt och problemet finns inte.  Jag skiljer inte på orden ”värk” och ”smärta”, utan menar helt enkelt något som gör ont.
Hur ska vi tänka när träning gör ont och när ska vi inte träna med smärta? Intressanta ämnen som jag tänkte skriva om i en serie på ett par delar.

 

Först ut – Att skatta sin egen smärta

”Hur ont har du på en skala 0-10, där siffran noll innebär helt perfekt och tio är den värsta tänkbara smärtan?”
- Ungefär så formuleras den frågan och faktum är att det är ett av de enda fungerande sätten (avancerade apparater som mäter smärta finns naturligtvis, men inte att tillgå för de allra flesta av oss) för någon annan att få förståelse för hur ont du har, eftersom upplevelsen av smärta är helt subjektiv.

Det går inte att säga att bara för att du har ett inklämningssyndrom i axeln så har du per automatik så här eller sådär ont. Smärta är oerhört komplicerat och många fysiska och psykologiska faktorer bidrar till smärtupplevelsen.
Att uppskatta hur ont man har är också värdefullt i rehabiliteringssyfte, för att utvärdera om strategin man har valt fungerar tillräckligt bra mot smärtan.

Många brister finns givetvis med ett så här enkelt mätinstrument, och det kanske är så att man i själva verket mäter hur mycket problem man tycker att smärtan skapar, snarare än hur skarp eller vass smärtan är. Detta i sig har också ett stort värde men kanske inte i samband med rent träningsrelaterade problem.

Nedan är två typiska smärtskalor som används på sjukhus och kliniker.
Antingen anger man en siffra som motsvarar hur ont man har eller så går man efter en färgskala, det viktiga är att noll faktiskt är smärtfrihet och att tio är ”den värsta tänkbara” smärtan.
Bild 2 visar en skala som används för barn, där de får peka på det ansiktet som bäst illustrerar hur ont de har.

 

 

Smärtskalor

Väldigt generellt kan man säga att upp till nivå 3 på smärtskalan så har man inte speciellt mycket ont och träning är ”helt accepterat” med tanke på skaderisk, men denna bedömning bör göras av ett proffs då vissa mindre smärtor döljer större problem (samt  viss träning kräver 100% funktion i en led eller muskel, typ sprintträning eller tung styrketräning).

Man kan också säga att en lätt överansträngning i t.ex. en armmuskel aldrig skattas 8 eller 9 på skalan, då rör det sig med största sannolikhet om något annat.
Inom idrott är det mer regel än undantag att ha någon form av värk i samband med sin träning eller tävling, och ju mer man tränar desto mer slitage och ökad risk för värk.

 

Genom att kontinuerligt skatta sin smärta innan, under och efter träning så märker man tydligt när man får ont, vad det är i träningen som gör ont och hur ont man får.
Då kommer man också ett steg närmare frågan – Varför man får ont (och vad göra åt det)?

God Jul och må väl!
/Fredrik

Kommentarer

Kommentera

E-postadressen kommer inte att publiceras.